رابطه‌ی پزشکی با فقه و اخلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه کارشناسی ارشد فقه پزشکی جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

رابطه‌ی پزشکی با فقه و اخلاق ،کوششی است که در آن به حدود و مرزبندی‌های دینی و اخلاقی در حوزه‌ی پزشکی پرداخته‌شده  و با توجه به این‌که رعایت قوانین اسلامی در کلیه‌ی امور، امری ضروری است و نباید افعال ما در تضاد با فقه و اخلاق متعالی اسلامی‌باشد،  ازاین‌روست که در این مجال  به‌مرور کتب معتبر فقهی، اخلاقی  و پزشکی در جهت استفاده‌ی مطالب مرتبط با فقه و اخلاق اهتمام گشته، پس به‌هیچ‌عنوان حیطه‌ی تحقیق اخلاق صرف نیست. روش تحقیق این پژوهش به صورت کتابخانه ای و تحلیل محتوی است و روش گردآوری دانسته های مربوط به موضوع اغلب کتابخانه ای است و در مرحله تحلیل از مطالب علمایی که درباره ی موضوع مدنظر بحث کرده‌اند استفاده شده است تا مقاله از اتقان بیشتری برخوردار باشد در قسمت فقه پزشکی به حوزه‌ی بیرونی قضیه و حکم پرداخت‌شده که مکلفین مأمور به انجام آن به‌عنوان امر خداوند هستند. اما اخلاق پزشکی معمولاً موجب بالا رفتن سطح کیفی مقوله در موازات احکام فقه یا گاه متفاوت با احکام فقه هست که علیرغم عنوان شدن آن‌ها به‌صورت دستورالعمل هیچ ضرورت و الزامی به پیروی از آن‌ها به‌مانند حکم فقهی نیست.  همان‌طور که خواننده محترم مستحضر هست، بررسی این موضوع «پزشکی»خود شامل مصادیق مختلف پزشکی است و لازم به ذکر است در این نوشتار فقط به بررسی  برخی مسائل چون حکم نفس طبابت، اجرت پزشک و لمس و نظر با محوریت فقه و اخلاق، خواهیم پرداخت .

کلیدواژه‌ها