تلقیح مصنوعی از دیدگاه فقه اهل بیت علیه السلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

ترکیب اسپرم مرد و تخمک زن در خارج رحم و قرار دادن آن در رحم زن توسط وسائل پزشکی پیشرفته امروز، مسائل جدید علمی را درپی داشته است، در این نوشتار احکام فقهی تلقیح مصنوعی از منظر فقه اهل بیت: مورد بررسی قرار گرفته است. از مذاق شریعت این نکته به دست آمد که در مسأله دماء و فروج شریعت نهایت احتیاط را اعلام می­کند و از آنجای که تلقیح مصنوعی نیز مربوط فروج است، طبق اصل اولی تلقیح مصنوعی حرام اعلام می­شود، امّا از آنجای که نص خاص داریم تصرف زوج بر فرج زوجه به هر صورتی که باشد حلال است، تلقیح مصنوعی اگر توسط زوج بر رحم زوجه صورت گیرد، اشکال شرعی نخواهد داشت. امّا تلقیح مصنوعی در رحم اجنبی که در اصطلاح امروز معروف به رحم­ اجاره­ای است طبق آیات، روایات و اصل اولی که احتیاط در دماء وفروج است حرمت اعلام می­شود. همچنین تلقیح مصنوعی که از اسپرم بیگانه با تخمک زوجه صورت می گیرد ، بیان شد که این عمل فی نفسه اشکال ندارد و باید از لمس و نظر حرام اجتناب شود.

کلیدواژه‌ها