پیوند مصنوعات پزشکی از دیدگاه فقه مذهب اهل بیت(علیهم السلام) و مذاهب اربعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه دکتری فقه مقارن جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

    نوشته حاضر به بررسی مسائل فقهی مربوط به استفاده از مصنوعات پزشکی به عنوان یکی از زیر مجموعه های پیوند پرداخته است هر چند مشخص شد این زیر مجموعه قرار گرفتن تسامحی است و صرفاً برای راحتی بیان گردیده است و موارد آن از حیث طهارت و نجاست، انجام عبادات با آن، و احکام مرتبط با هنگام پیوند و دیه مطرح شد که مشخص شد که اختلاف در این موارد به مبانی فقهی، مصادر و تطبیق بر می گردد که به نظر می رسد که در صورت تحقق ضرورت استفاده از اشیای خاص، اشکالی ندارد و احکام نیز تغییر می کند ولی در غیر آن صورت هم در موارد بسیاری استفاده از مصنوعات پزشکی اشکال ندارد.

کلیدواژه‌ها