بررسی تطبیقی ادله مخالفان کنترل جمعیت از دیدگاه فقه امامیه و احناف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه دکتری فقه مقارن ،جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

کنترل جمعیت از جمله مباحثی است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است من جمله در فقه  که نوشتار حاظر از نگاه فقه امامیه و احناف مورد بررسی قرار می دهد. در میان امامیه کسانی همچون شیخ طوسی، شیخ مفید و ابن حمزه که عزل و روش‎های متناسب آن را بدون اذن و اشتراط در حین عقد جایز نمی‎دانند، کنترل جمعیت را نیز جایز نمی‎دانند. مهم‎ترین دلیل شان انواع مختلف روایات است. از فقهای احناف نیز آنهایی که عزل و روش‎های متناسب با آن را بدون اذن جایز نمی‎دانند، کنترل جمعیت را جایز نمی‎دانند، عمده ادله شان علاوم بر اجماع و تضییع حق،روایاتی است که از عزل نهی کرده‎اند. موافقیین به افزایش جمعیت، به آیاتی استدلال کرده‎اند که تشویق و ترغیب به ازدواج و زیادی نسل و نهی از رهبانیت کرده‎اند، همچنین استدلال به قواعد از جمله قاعده لاضرر، نفی سبیل نیز کرده‎اند.به طور کلی عده‎ای از علمای امامیه و احناف مخالف کنترل جمعیت اند، عمده دلیل شان مطلوبیت نسل انسانی و بقای آن نزد شارع است و تنافی کنترل جمعیت نیز با اعتقاد به رازقیت خدای تعالی و تنافی آن با قاعده «لا ضرر» و قاعده «نفی سبیل» است.بنابراین آنچه از این مقاله بدست آمده این است که اگر هدف از کنترل جمعیت، تربیت جمعیت سالم و مقتدر و با روش‎های حلال باشد، کنترل جمعیت بلااشکال است.

کلیدواژه‌ها